Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 februari 2014 – García Domíngez / Commissie

(Zaak F-155/12)1

(Openbare dienst – Vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/215/11 – Niet-plaatsing op reservelijst – Motivering van besluit tot afwijzing van sollicitatie – Beginsel van gelijke behandeling – Belangenconflict)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Luis García Domíngez (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet te plaatsen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/215/11

Dictum

Het beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

García Domíngez zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 63 van 2.3.2013, blz. 26.