Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. februára 2014 – García Domínguez/Komisia

(vec F-155/12)1

(Verejná služba ‒ Výberové konanie ‒ Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/215/11 ‒ Nezapísanie do rezervného zoznamu ‒ Odôvodnenie rozhodnutia o zamietnutí prihlášky – Zásada rovnosti zaobchádzania ‒ Konflikt záujmov)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Luis García Domínguez (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o nezapísaní žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/215/11Výrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.2.    Pán García Domíniquez znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy, ktoré vznikli Európskej komisii.