Language of document :

Žaloba podaná dne 17. února 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-13/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení předchozího svolení pro proplacení logopedických nákladů syna žalobce v rámci léčby jeho vážného onemocnění na rok 2012/2013

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 26. dubna o zamítnutí žádosti o prodloužení proplácení logopedických nákladů syna žalobce v rámci léčby jeho vážného onemocnění na rok 2012/2013,uložit Komisi náhradu nákladů řízení.