Language of document :

Sag anlagt den 17. februar 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-13/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse om afslag på ansøgning om forlængelse af den forudgående tilladelse til at få godtgjort udgifter til behandling hos logopæd til sagsøgerens søn i forbindelse med behandlingen af en alvorlig sygdom i perioden 2012/2013.

Sagsøgerens påstande

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 26. april 2013 om afslag på forlængelse af godtgørelse af udgifter til behandling hos logopæd til sagsøgerens søn i forbindelse med behandlingen af en alvorlig sygdom i perioden 2012/2013.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.