Language of document :

Tužba podnesena 17. veljače 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-13/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke kojom se odbija zahtjev za produljenje prethodnog odobrenja dodijeljenog za naknadu troškova logopeda tužiteljevog sina u okviru liječenja njegove teške bolesti za godinu 2012/2013.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku od 26. travnja 2013. kojom se odbija zahtjev za produljenje naknade troškova logopeda tužiteljevog sina u okviru liječenja njegove teške bolesti za godinu 2012/2013.Naložiti Komisiji snošenje troškova.