Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-13/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Orlandi, advokāts)

Atbildētāja: Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums pagarināt iepriekšēju atļauju, kas piešķirta attiecībā uz izdevumu saistībā ar logopēdiju atmaksu prasītāja dēlam viņa nopietnās slimības ārstēšanas ietvaros 2012. un 2013. gadā.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2013. gada 26. aprīļa lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums pagarināt izdevumu saistībā ar logopēdiju atmaksu prasītāja dēlam viņa nopietnās slimības ārstēšanas ietvaros 2012. un 2013. gadā;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.