Language of document :

Talan väckt den 17 februari 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-13/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå ansökan om förlängning av förhandsgodkännandet vad gäller rätt till ersättning för logopedbehandlingar som sökanden bekostat till följd av sonens allvarliga sjukdom, för året 2012/2013

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 26 april 2013 om avslag på ansökan om förlängning av rätten till ersättning för logopedbehandlingar som sökanden bekostat till följd av sonens allvarliga sjukdom, för året 2012/2013

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.