Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2012. július 12.

F‑22/11. sz. ügy

Rosella Conticchio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A nyugdíjjogosultság kiszámítása – Fizetési fokozatba való besorolás – Jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben R. Conticchio elsődlegesen az öregségi nyugdíjának folyósításáról szóló határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék R. Conticchio keresetét részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Illetményelszámolás – Bennfoglaltság a jogorvoslati jog gyakorlása érdekében – Feltétel

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Az illetménykimutatás a természeténél és tartalmánál fogva önmagában nem rendelkezik a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében és 91. cikkének (1) bekezdésében szereplő sérelmet okozó aktus jellemzőivel, mivel csupán a tisztviselő helyzetére vonatkozó korábbi jogi döntések hatásait jeleníti meg pénzügyi formában. Ezáltal az igazi sérelmet okozó aktus a kinevezésre jogosult hatóság azon döntése, amely alapján az alkalmazottat addig megillető és az illetménykimutatásban megjelenő juttatást csökkentik vagy megszüntetik.

Mindez azonban nem változtat azon, hogy az illetménykimutatás eljárásjogi szempontból olyan aktusnak minősülhet, amely pontos joghatásokat vált ki a címzettje tekintetében. Így különösen a havi illetményelszámolás közlése elindítja a közigazgatási határozat elleni jogorvoslati határidők folyását, amennyiben a határozat léte az elszámolásból kitűnik. Ez a helyzet a havi illetménykimutatás esetében is, amelyből kitűnik az adminisztrációnak a tisztviselő fizetési fokozatba való besorolására vonatkozó határozata.

(lásd a 26. és 27. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 200/87. sz., Giordani kontra Bizottság ügyben 1989. június 27‑én hozott ítéletének 13. és 14. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑103/05. sz., Pickering kontra Bizottság ügyben 2008. április 23‑án hozott ítéletének 72. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.