Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2012 m. rugpjūčio 3 d.

Byla F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skuba – Nebuvimas – Teismo išlaidos – Procedūros reglamento 94 straipsnis“

Dalykas: Pagal SESV 278 straipsnį, AE 157 straipsnį ir SESV 279 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo sustabdyti vykdymą, pirma, Komisijos sprendimo atmesti jo 2011 m. spalio 19 d. prašymą atlyginti 1 661 eurų sumą, kuri, kaip jis mano, buvo neteisėtai atskaityta iš jo invalidumo pašalpų, antra, Komisijos implicitinio sprendimo atmesti jo skundą, pateiktą 2011 m. spalio 20 d. laiške, ir, trečia, visų sprendimų, kuriais remdamasi Komisija atskaitė 1 661 eurų sumą iš jo 2011 m. birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. invalidumo pašalpų.

Sprendimas: Atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Priteisti iš jo sumokėti Tarnautojų teismui 1 000 eurų. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo sprendimą.

Santrauka

1.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Priimtinumo sąlygos – Ginčijamas sprendimas, kurio poveikio pateikiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš dalies nebeliko – Nepriimtinas prašymas

(SESV 278 straipsnis)

2.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Priimtinumo sąlygos – Ieškinys – Formos reikalavimai – Prašymo dalyko tikslus nurodymas

(SESV 278 ir SESV 279 straipsniai; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies d punktas ir 102 straipsnio 3 dalis)

3.      Teismo procesas – Teismo išlaidos – Tarnautojų teismo išlaidos, patirtos dėl pareigūno pareikšto ieškinio piktnaudžiaujant procesu – Priteisimas iš pareigūno atlyginti minėtas išlaidas – Taikomumas nagrinėjant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

1.      Kai ginčijamo sprendimo poveikio teikiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš dalies nebeliko, jame pateikiami reikalavimai yra nepriimtini.

(žr. 23 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2012 m. vasario 28 d. Nutarties BK prieš Komisiją, F‑140/11 R, 29 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

2.      Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame tiksliai nenurodytas jo dalykas ir kuris dėl to yra neaiškus ir netikslus, neatitinka Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies d punkto, į kurį daroma nuoroda šio reglamento 102 straipsnio 3 dalyje, ir todėl yra nepriimtinas.

(žr. 24 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. liepos 2 d. Nutarties Enviro Tech Europe ir Enviro Tech International prieš Komisiją, T‑422/03 R II, 59 punktas.

3.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktu, jei dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti jas sukėlusią šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 eurų. Kadangi šioje nuostatoje nenurodytos išsamios aplinkybės, kuriomis Tarnautojų teismas dėl šalies elgesio gali patirti išlaidų, kurių buvo galima išvengti, ją galima taikyti nagrinėjant prašymą dėl laikinųjų priemonių taikymo.

(žr. 30 punktą)