Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. július 10.

F‑4/11. sz. ügy

AV

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Felvétel – Orvosi fenntartás – Az orvosi fenntartás visszaható hatályú alkalmazása –A rokkantsági bizottság véleménye”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben AV az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 32. cikke szerinti orvosi fenntartás vele szemben való alkalmazásáról, valamint a rokkantsági támogatásban való részesülésének megtagadásáról szóló európai bizottsági határozatok megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2010. április 12‑i határozatot. A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2010. április 16‑i határozatot. A Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az AV részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Orvosi vizsgálat – A pályázót terhelő azon kötelezettség, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre – A pontatlan vagy hiányos nyilatkozatok következményei – Az orvosi fenntartás visszaható hatályú alkalmazásának igazolása – Feltétel – Az orvosszakértőhöz történő előzetes fordulás

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 32. cikk)

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 32. cikkének rendelkezéseiből kitűnik, hogy noha a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság határozhat úgy, hogy a beteg vagy fogyatékos alkalmazott számára a rokkantság vagy az elhalálozás tekintetében biztosított ellátásokat csak az intézmény szolgálatába való belépésétől számított ötéves időtartamot követően nyújtja, e betegség vagy fogyatékosság következményes tünetei vagy utóhatásai tekintetében ezt a határozatot csak az orvosszakértő, vagy fellebbezés esetén az orvosi bizottság által adott orvosi vélemény alapján lehet elfogadni, amely vélemény arra a kérdésre vonatkozik, hogy az alkalmazott ténylegesen olyan betegségben vagy fogyatékosságban szenved‑e, amely a következményes tüneteire vagy utóhatásaira tekintettel igazolhatja az orvosi fenntartás alkalmazását.

Abban a sajátos esetben, ha a felvételt megelőző orvosi vizsgálatot követően megállapítást nyer, hogy az orvosszakértő által e vizsgálat során az egészségi állapotára vonatkozóan feltett kérdésekre az alkalmazott nem adott őszinte és teljes választ, a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság jogosult arra, hogy az orvosi fenntartás alkalmazásának mellőzésére vonatkozó eredeti határozatát visszavonja, és az e fenntartás visszamenőleges alkalmazására vonatkozóan új határozatot hozzon. Az említett hatóság azonban köteles arra, hogy ezt megelőzően betartsa az említett alkalmazási feltételek 32. cikkében előírt eljárást, azaz egyrészt az orvosszakértőhöz forduljon annak érdekében, hogy az véleményt adjon arról a kérdésről, hogy a betegség vagy a fogyatékosság igazolja‑e, hogy az érintett alkalmazását orvosi fenntartással egészítsék ki, másrészt közölje az alkalmazottal az e vélemény alapján elfogadott határozatot annak érdekében, hogy az alkalmazott adott esetben fellebbezést nyújthasson be a rokkantsági bizottsághoz. Ez a kérdés ugyanis – amely feltételezi annak meghatározását, hogy ez a betegség vagy fogyatékosság alkalmas‑e arra, hogy az alkalmazott rokkantságát vagy elhalálozását okozza az intézménynél történő szolgálatba lépése időpontjától számított öt éven belül – orvosi természetű kérdés, amely szigorúan az orvosszakértő, illetve fellebbezés esetén a rokkantsági bizottság hatáskörébe tartozik.

(lásd a 33. és 34. pontot)