Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. liepos 10 d.

Byla F‑4/11

AV

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Įdarbinimas – Medicininė išlyga – Medicininės išlygos taikymas atgaline data – Invalidumo komisijos nuomonė“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo AV prašo panaikinti Europos Komisijos sprendimą, kuriuo jam taikoma medicininė išlyga, numatyta Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau – KTĮS) 32 straipsnyje, ir sprendimą jam neskirti invalidumo pašalpos.

Sprendimas:      Panaikinti 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą. Panaikinti 2010 m. balandžio 16 d. sprendimą. Komisija padengia savo ir AV bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Sveikatos patikrinimas – Kandidato pareiga atsakyti į pateiktus klausimus – Netikslių ir neišsamių deklaracijų padariniai – Medicininės išlygos taikymo atgaline data pateisinimas – Sąlyga – Išankstinis kreipimasis į gydytoją patarėją

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 32 straipsnis)

Iš Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 32 straipsnio matyti, kad nors sudaryti darbo sutartis įgaliota tarnyba gali nuspręsti sergančiam arba invalidumą turinčiam tarnautojui penkerius metus nuo tarnybos institucijoje pradžios netaikyti invalidumo ar mirties atveju numatytų garantijų, kiek tai susiję su šios ligos arba invalidumo eiga ir padariniais, šis sprendimas gali būti priimtas tik remiantis medicinine gydytojo patarėjo arba prireikus invalidumo komisijos nuomone dėl klausimo, ar tarnautojas faktiškai susirgo liga arba įgijo invalidumą, kurie, atsižvelgiant į jų eigą ir padarinius, pateisina medicininės išlygos taikymą.

Konkrečiu atveju, kai po sveikatos patikrinimo įdarbinant paaiškėja, kad tarnautojas nuoširdžiai ir išsamiai neatsakė į per šį patikrinimą gydytojo patarėjo pateiktus klausimus apie jo sveikatos būklę, sudaryti darbo sutartis įgaliota tarnyba teisėtai gali atšaukti pirminį sprendimą netaikyti medicininės išlygos ir priimti naują sprendimą taikyti šią išlygą atgaline data. Tačiau minėta tarnyba vis tiek pirmiausia turi laikytis minėtų sąlygų 32 straipsnyje nustatytos procedūros, t. y., pirma, kreiptis į gydytoją patarėją, kad jis pateiktų savo nuomonę dėl klausimo, ar liga arba invalidumu būtų buvę galima pateisinti medicininės išlygos nustatymą įdarbinant suinteresuotąjį asmenį, ir, antra, pranešti tarnautojui apie remiantis šia nuomone priimtą sprendimą, jog jis prireikus galėtų jį apskųsti invalidumo komisijai. Iš tiesų šis klausimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar tokia liga ar invalidumas per penkerius metus nuo tarnybos institucijoje pradžios galėjo sukelti invalidumą ar mirtį, yra medicininis klausimas ir priklauso griežtai gydytojo patarėjo ir prireikus invalidumo komisijos kompetencijai.

(žr. 33 ir 34 punktus)