Language of document : ECLI:EU:F:2013:46

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. április 15.

F‑1/12. sz. ügy

Henrik Andersen

kontra

az Európai Unió Számvevőszéke

„Közszolgálat – Tisztviselők – Rokkantsági nyugdíjba helyezés – A személyzeti szabályzat 78. cikke – Részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben mint nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”

Tárgy:      Az ESZAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben H. Andersen lényegében az Európai Unió Számvevőszéke főtitkára által 2011. január 21‑én hozott határozat megsemmisítését kéri, amely elutasította a felperest a nyugdíjazása miatt ért veszteség kompenzálása, és az említett kár Számvevőszék általi megtérítése iránti kérelmét.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. H. Andersen maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Unió Számvevőszéke részéről felmerült költségeket is.

Összefoglaló

Tisztviselői keresetek – Nem határidőben előterjesztett megsemmisítés iránti kereset – Azonos eredményre irányuló kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Nem fogadható el a kártérítési kérelem, ha azzal a tisztviselő ugyanazt az eredményt kísérli meg elérni, mint amellyel a megsemmisítés iránti kereset sikeressége is járhatott volna, azonban ezt a keresetet nem terjesztette elő megfelelő időben.

A tisztviselő megkísérli megkerülni a megsemmisítés iránti kérelmet elutasító határozat jogellenességére alapított jogalap elfogadhatatlanságát, amennyiben az intézmény felelősségének megállapítása érdekében hivatkozott tények és jogalapok megegyeznek azokkal, amelyek az említett elutasító határozat tárgyát képezték, amely határozattal szemben a felperes nem terjesztett elő keresetet.

(lásd a 27., 29. és 35. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 346/87. sz., Bossi kontra Bizottság ügyben 1989. február 14‑én hozott ítéletének 32. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑84/08. sz., Cerafogli kontra BCE ügyben 2010. október 28‑án hozott ítéletének végzésének 50. pontja.