Language of document : ECLI:EU:F:2013:46

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 15. aprila 2013

Zadeva F‑1/12

Henrik Andersen

proti

Računskemu sodišču Evropske unije

„Javni uslužbenci – Uradniki – Invalidska upokojitev – Člen 78 Kadrovskih predpisov – Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero H. Andersen v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretarja Računskega sodišča Evropske unije z dne 21. januarja 2011 o zavrnitvi njegovega zahtevka za odškodnino za izgubo, ki naj bi nastala zaradi njegove upokojitve, in o naložitvi plačila odškodnine Računskemu sodišču.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena. H. Andersen nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasilo Računsko sodišče Evropske unije.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Ničnostna tožba, ki ni vložena v rokih – Odškodninska tožba za enak učinek – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

Odškodninski zahtevek ni dopusten, kadar želi uradnik tako doseči enak rezultat, kot bi ga dosegel, če bi uspel z ničnostno tožbo, ki je ni vložil pravočasno.

Uradnik želi zaobiti nedopustnost očitka o protipravnosti odločbe o razglasitvi ničnosti, kadar za vzpostavitev odgovornosti institucije navaja dejansko stanje in razloge, na kakršne se je nanašala navedena zavrnitvena odločba, ki je uradnik ni izpodbijal.

(Glej točke 27, 29 in 35.)

Napotitev na:

Sodišče: 14. februar 1989, Bossi proti Komisiji, 346/87, točka 32;

Sodišče za uslužbence: 28. oktober 2010, Cerafogli proti ECB, F‑84/08, točka 50.