Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(samosoudce)

18. června 2013

Věc F‑115/10

Jacques Biwer a další

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky přiznání – Odečtení příspěvku podobné povahy vypláceného z jiných zdrojů – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se J. Biwer a dalších pět úředníků, jejichž jména jsou uvedena v příloze, domáhají zrušení rozhodnutí Evropské Komise, které nebylo žalobcům sděleno a na základě něhož se určité finanční pomoci členského státu studentům vyššího vzdělávání považují za dávky podobné povahy, jako jsou rodinné přídavky dle služebního řádu, a tyto finanční pomoci se odečítají od příspěvku na vzdělání dle služebního řádu poskytovaného úředníkům, kteří jsou rodiči těchto studentů, a dále zrušení výplatních pásek vyhotovených na základě tohoto rozhodnutí od ledna 2010.

Rozhodnutí:      Žaloba J. Biwera a dalších pěti žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze, se zamítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ. Jacques Biwer a dalších pět žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze, ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Úředníci – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky použití pravidla zabraňujícího souběhu dávek stanoveného v čl. 67 odst. 2 služebního řádu v případě vyplácení dávek podobné povahy z jiných zdrojů – Použití na lucemburský finanční příspěvek určený pro studenty – Přípustnost

[Služební řád, čl. 67 odst. 1 písm. c) a odst. 2]

Pouze přídavky, které jsou srovnatelné a jejichž účel je tentýž, jsou „podobné povahy“ ve smyslu pravidla zabraňujícího souběhu stanoveného v čl. 67 odst. 2 služebního řádu ve věci rodinných přídavků. Rozhodujícím kritériem při kvalifikaci přídavků podobné povahy je kritérium účelu dotčených přídavků.

V tomto ohledu mají příspěvek na vzdělání uvedený v čl. 67 odst. 1 písm. c) služebního řádu a lucemburský finanční příspěvek poskytovaný formou stipendií a půjček, jehož účelem je poskytnout studentům finanční podporu určenou k pokrytí nákladů na studium a životních potřeb po dobu studia, obdobný účel, jelikož mají přispívat k úhradě výdajů na vzdělání vyživovaného dítěte úředníka.

Tento závěr nemůže být vyvrácen okolností, že příjemcem těchto dvou dávek není tatáž osoba. Skutečnost, že příspěvek podle služebního řádu je přiznán úředníkovi a vnitrostátní příspěvek je vyplácen nebo formálně přiznán dítěti, není totiž pro posouzení, zda jsou tyto dávky podobné povahy ve smyslu čl. 67 odst. 2 služebního řádu, rozhodující.

(viz body 42 a 43)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. října 1977, Gelders-Deboeck v. Komise, 106/76, bod 16; 13. října 1977, Emer-van den Branden v. Komise, 14/77, bod 15; 18. prosince 2007, Weiβenfels v. Parlament, C‑135/06 P, bod 89

Soud prvního stupně: 10. května 1990, Sens v. Komise, T‑117/89, bod 14; 11. června 1996, Pavan v. Parlament, T‑147/95, bod 41

Soud pro veřejnou službu: 13. února 2007, Guarneri v. Komise, F‑62/06, body 39 a 42; 5. června 2012, Giannakouris v. Komise, F‑83/10, bod 37; 5. června 2012, Chatzidoukakis v. Komise, F‑84/10, bod 37