Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(egyesbíró)

2013. június 18.

F‑115/10. sz. ügy

Jacques Biwer

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Díjazás – Családi támogatások – Iskoláztatási támogatás – A biztosítás feltételei – Hasonló jellegű, más forrásból kapott támogatás levonása –– Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. Biwer és a mellékletben megnevezett öt másik tisztviselő azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg az Európai Bizottságnak a felperesekkel nem közölt azon határozatát, amely a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak valamely tagállamban nyújtott egyes pénzügyi támogatásokat a személyzeti szabályzat alapján járó családi támogatásokhoz hasonló jellegű támogatásoknak tekint, és levonja e támogatásokat az e hallgatók tisztviselő szüleinek nyújtott, a személyzeti szabályzat alapján járó iskoláztatási támogatásból, másrészt semmisítse meg az e határozat alapján 2010 januárjától kiállított, havi illetményelszámoló lapokat.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék J. Biwer és a mellékletben megnevezett öt további felperes keresetét mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. J. Biwer és a mellékletben megnevezett öt további felperes viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Iskoláztatási támogatás – A személyzeti szabályzat 67. cikkének (2) bekezdésében előírt, a támogatások halmozását tiltó szabály alkalmazási feltételei a más forrásból származó, hasonló jellegű támogatások fizetése esetén – A hallgatóknak nyújtott, luxemburgi pénzbeli ellátásra történő alkalmazás – Megengedhetőség

(Személyzeti szabályzat, 67. cikk, (1) bekezdés, c) pont, és (2) bekezdés)

A családi támogatások terén kizárólag az összehasonlítható és azonos célt szolgáló támogatások minősülnek a személyzeti szabályzat 67. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt halmozást tiltó szabály értelmében „hasonló jellegűnek”. A támogatások hasonló jellegűnek minősítésénél a döntő szempont a szóban forgó támogatás nyújtásának célja.

Ebben a tekintetben a személyzeti szabályzat 67. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti iskoláztatási támogatásnak, valamint az ösztöndíjak és kölcsönök formájában nyújtott luxemburgi pénzügyi ellátásnak – amely utóbbi célja, hogy a hallgatók számára a tanulmányaik folytatása során a tanulmányi és a megélhetési költségeik fedezésének lehetővé tételére szolgáló pénzbeli segítséget nyújtson – hasonlók a céljai, amennyiben azok a tisztviselő eltartott gyermekének iskoláztatási költségeihez járulnak hozzá.

Ezt a következtetést nem vonhatja kétségbe az a körülmény, amely szerint a két ellátásnak nem azonosak a jogosultjai. Az a tény ugyanis, hogy a személyzeti szabályzat alapján járó támogatást a tisztviselőnek nyújtják, míg a nemzeti ellátást a gyermek kapja – illetve azt formálisan a gyermeknek nyújtják –, nem meghatározó annak értékelése során, hogy ezek az ellátások a személyzeti szabályzat 67. cikke (2) bekezdése értelmében hasonló jellegűek‑e.

(lásd a 42. és 43. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 106/76. sz., Gelders‑Deboeck kontra Bizottság ügyben 1977. október 13‑án hozott ítéletének 16. pontja; 14/77. sz., Emer‑van den Branden kontra Bizottság ügyben 1977. október 13‑án hozott ítéletének 15. pontja; C‑135/06. P. sz., Weiβenfels kontra Parlament ügyben 2007. december 18‑án hozott ítéletének 89. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑117/89. sz., Sens kontra Bizottság ügyben 1990. május 10‑én hozott ítéletének 14. pontja; T‑147/95. sz., Pavan kontra Parlament ügyben 1996. június 11‑én hozott ítéletének 41. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑62/06. sz., Guarneri kontra Bizottság ügyben 2007. február 13‑án hozott ítéletének 39. és 42. pontja; F‑83/10. sz., Giannakouris kontra Bizottság ügyben 2012. június 5‑én hozott ítéletének 37. pontja; F‑84/10. sz., Chatzidoukakis kontra Bizottság ügyben 2012. június 5‑én hozott ítéletének 37. pontja.