Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. január 29.

F‑79/12. sz. ügy

Karel Brus

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok ismertetése – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben K. Brus az Európai Bizottság által 2011. szeptember 29‑én hozott, őt a személyzeti szabályzat szerinti kötelezettségei megsértésének megállapítása érdekében indított fegyelmi eljárást követően a beosztásából eltávolító és nyugdíjának összegét csökkentő határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a Bizottságnál felmerült költségeket.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok világos és pontos ismertetése

(A Bíróság alapokmánya, 21. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. cikk 1. §, e) pont)

A Bíróság alapokmányának 21. cikke és a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 35. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében a keresetlevélnek tartalmaznia kell a felhozott jogalapokat, valamint ténybeli és jogi érveket. E jogalapokat és érveket kellően világosan és pontosan kell megjelölni ahhoz, hogy lehetővé tegyék az alperes részére védekezésének előkészítését, és hogy a Közszolgálati Törvényszék adott esetben további információ nélkül határozni tudjon a keresetről. A jogbiztonság és a gondos igazságszolgáltatás biztosítása végett a kereset elfogadhatóságához szükséges, hogy az alapvető ténybeli és jogi elemek, amelyeken a kereset alapul, legalább összefoglalva, ugyanakkor koherens és érthető módon magából a keresetlevél szövegéből kitűnjenek.

(lásd a 19. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑102/09. sz., Bennett és társai kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 15‑én hozott ítéletének 115. pontja; F‑123/10. sz., Bancale és Buccheri kontra Bizottság ügyben 2012. február 1‑jén hozott ítéletének 38. pontja; F‑12/10. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2012. március 8‑án hozott ítéletének 68. pontja.