Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. sausio 29 d.

Byla F‑79/12

Karel Brus

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, išdėstymas – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo K. Brus prašo panaikinti 2011 m. rugsėjo 29 d. Europos Komisijos sprendimus atleisti ieškovą iš pareigų ir sumažinti jo pensiją po drausminės procedūros, pradėtos konstatavus tarnybinių pareigų pažeidimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį, kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, aiškus ir tikslus išdėstymas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas)

Pagal Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnį ir Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktą ieškinyje nurodomi pagrindai ir faktiniai bei teisiniai argumentai, kuriais remiamasi. Šie pagrindai ir argumentai turi būti pakankamai aiškūs ir tikslūs, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Tarnautojų teismas – priimti sprendimą, jei įmanoma, be jokios kitos papildomos informacijos. Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir gerą teisingumo vykdymą, tam, kad ieškinys būtų pripažintas priimtinu, reikia, kad jį grindžiančios pagrindinės faktinės ir teisinės aplinkybės ar bent jų santrauka nuosekliai ir suprantamai išplauktų iš paties ieškinio teksto.

(žr. 19 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Bennett ir kt. prieš VRDT, F‑102/09, 115 punktas; 2012 m. vasario 1 d. Sprendimo Bancale ir Buccheri prieš Komisiją, F‑123/10, 38 punktas; 2012 m. kovo 8 d. Sprendimo Kerstens prieš Komisiją, F‑12/10, 68 punktas.