Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

5. februar 2013

Sag F-25/12

Paul-Henri Presset

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – løn – dagpenge – betingelse for tildeling«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratomtraktaten, hvorunder Paul-Henri Presset har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, hvorved Europa-Kommissionen afslog at tildele ham dagpenge.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. Paul-Henri Presset bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – godtgørelse af udgifter – dagpenge – formål

(Tjenestemandsvedtægten, art. 20; bilag VII, art. 10, stk. 1)

Dagpenge har til formål at kompensere for de udgifter og ulemper, der forårsages ved nødvendigheden af at flytte eller bosætte sig midlertidigt på tjenestestedet, samtidig med at den pågældende ligeledes midlertidigt bevarer sin bopæl på indkaldelsesstedet eller stedet for den tidligere ansættelse.

(jf. præmis 31)

Henvisning til:

Domstolen: 30. januar 1974, sag 148/73, Louwage mod Kommissionen, præmis 25; 5. februar 1987, sag 280/85, Mouzourakis mod Parlamentet, præmis 9

Retten i Første Instans: 10. juli 1992, sag T-63/91, Benzler mod Kommissionen, præmis 20; 12. december 1996, sag T-137/95, Mozzaglia mod Kommissionen, præmis 46; 12. december 1996, sag T-74/95, Monteiro da Silva mod Kommissionen, præmis 53; 20. august 1998, sag T-132/97, Collins mod Regionsudvalget, præmis 41; 2. maj 2001, sag T-104/00, Cubeta mod Kommissionen, præmis 38; 15. juli 2004, forenede sager T-180/02 og T-113/03, Gouvras mod Kommissionen, præmis 163