Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2013. június 26.

F‑56/12. sz. ügy

Willy Buschak

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Munkanélküli ellátás – Nyugdíjrendszerbe fizetendő járulékok – Elkésett követelés”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben W. Buschak azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék elsődlegesen egyrészt semmisítse meg az Európai Bizottság 2012. február 24‑i határozatát, amely megtagadta, hogy az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) alapján az öregségi nyugdíj megállapítása céljából figyelembe vegye azt az időszakot, amikor a felperes munkanélküli volt, és megtagadta az arra vonatkozó járulékok megfizetését, másrészt az öregségi nyugdíj megállapítása céljából kötelezze a Bizottságot ezen időszak figyelembevételére, és az arra vonatkozó járulékok megfizetésére, másodlagosan egyrészt kötelezze a Bizottságot, hogy nyújtson be a német nyugdíjbiztosító intézményhez utólagos biztosítás iránti kérelmet, és fizesse meg az ezzel kapcsolatos törvényes járulékokat, másrészt fizessen kártérítést a felperest ért károk kompenzálására.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. W. Buschak maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új tény – Fogalom – Korábbi határozatot megerősítő aktus – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 46. cikk)

A személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke – amely az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 46. cikke alapján analógia útján az ideiglenes alkalmazottakra is alkalmazandó – annak az alapvető feltételnek rendeli alá a tisztviselő vagy az ideiglenes alkalmazott által az őt alkalmazó intézménnyel szemben benyújtott kereset elfogadhatóságát, hogy annak megindítása előtt szabályszerűen lefolytassák az e cikkekben előírt előzetes közigazgatási eljárást.

Ennélfogva a tisztviselő vagy az ideiglenes alkalmazott nem kerülheti meg a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében a panasz és a kereset benyújtására előírt határidőket azáltal, hogy a határidőn belül meg nem támadott korábbi határozatot kérelem előterjesztése útján kérdőjelezi meg. Kizárólag új, lényeges tények felmerülése igazolhatja a jogerőssé vált határozat felülvizsgálata iránti kérelem benyújtását. Ebben a tekintetben az adminisztráció azon levelét, amely arra szorítkozik, hogy az érintettel már közölt információra emlékeztet, nem lehet olyan sérelmet okozó aktusnak tekinteni, amely alapján a peres eljárás megindítását lehetővé tévő új határidő kezdődhet.

(lásd a 23., 24. és 26. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 127/84. sz., Esly kontra Bizottság ügyben 1985. május 15‑én hozott ítéletének 10. pontja; a 16/86. sz., P. kontra CES ügyben 1987. június 4‑én hozott végzésének 6. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑34/91. sz., Whitehead kontra Bizottság ügyben 1992. május 11‑én hozott végzésének 18. pontja; T‑144/03. sz., Schmit kontra Bizottság ügyben 2005. május 4‑én hozott ítéletének 147. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑146/06. sz., Speiser kontra Parlament ügyben 2007. szeptember 10‑én hozott végzésének 22. pontja.