Language of document : ECLI:EU:F:2013:79

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. június 18.

F‑100/11. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Napidíj – A biztosítás feltételei – Az alkalmazási helyen való tényleges tartózkodás – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset – Bírósági eljárási költségek – Az eljárási szabályzat 94. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között az Európai Bizottság azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben megtagadták tőle a napidíjat.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót 2000 eurónak az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke részére történő megfizetésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – A költségek megtérítése – Napidíj – A biztosítás feltételei – Kumulatív jelleg

(Személyzeti szabályzat, 20. cikk; VII. melléklet, 10. cikk)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – A Közszolgálati Törvényszéknek a tisztviselő visszaélésszerű keresete révén szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 94. cikk)

1.      A napidíj nyújtása azon feltételnek van alárendelve, hogy az érintett ténylegesen megváltoztassa lakóhelyét a személyzeti szabályzat 20. cikkében előírt, lakóhelyre vonatkozó kötelezettségnek, és azon feltételnek, hogy viseli az alkalmazási helyre való költözés vagy az ottani ideiglenes letelepedés költségeit vagy hátrányait. Mivel e két feltétel kumulatív, a napidíj nem biztosítható többek között azon tisztviselőnek, aki nem igazolja, hogy ilyen költségeket viselt, vagy hátrány érte.

(lásd a 27. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 280/85. sz., Mouzourakis kontra Parlament ügyben 1987. február 5‑én hozott ítéletének 9. és 12. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑63/91. sz., Benzler kontra Bizottság ügyben 1992. július 10‑én hozott ítéletének 20. és 21. pontja.

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikke értelmében, ha ez utóbbinak olyan költségeket okoznak, amelyet el lehetett volna kerülni, különösen ha a kereset nyilvánvalóan visszaélésszerű, e Törvényszék a költségeket okozó felet azok teljes egészében vagy részben történő megtérítésére kötelezheti, e megtérítés összege azonban nem haladhatja meg a 2000 eurót.

E rendelkezés alkalmazandó a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy visszaélésszerű kereset esetében, amely egy több mint kilenc és fél évvel korábban hozott és az említett Törvényszék által megsemmisített határozatra vonatkozik, mivel emellett a felperes bármely érvényes igazolás nélkül indított pert.

(lásd a 45. és 46. pontot)

Hivatkozás:

a Törvényszék T‑236/02. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 14‑én hozott ítélete, amellyel szemben C‑617/11. P. sz. alatt fellebbezés van folyamatban a Bíróság előtt.