Language of document : ECLI:EU:F:2013:79

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

18 iunie 2013

Cauza F‑100/11

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Remunerație – Diurnă – Condiții de acordare – Stabilirea reală la locul de repartizare – Acțiune vădit nefondată – Cheltuieli judiciare – Articolul 94 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Marcuccio solicită printre altele anularea deciziei din 22 decembrie 2010 prin care Comisia Europeană i‑a refuzat dreptul de a beneficia de diurnă

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană. Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata către Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene a sumei de 2 000 de euro.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Rambursarea cheltuielilor – Diurnă – Condiții de acordare – Caracter cumulativ

(Statutul funcționarilor, art. 20; anexa VII, art. 10)

2.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Cheltuieli nejustificate sau șicanatoare impuse Tribunalului Funcției Publice prin acțiunea abuzivă a unui funcționar

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 94)

1.      Acordarea diurnei este condiționată de schimbarea efectivă a domiciliului pentru a îndeplini obligația privind domiciliul stabilită la articolul 20 din statut și de suportarea unor cheltuieli sau a unor inconveniente cauzate de necesitatea de a se deplasa sau de a se instala în mod provizoriu la locul de repartizare. Întrucât aceste două condiții sunt cumulative, diurna nu poate, în special, să fie acordată funcționarului care nu demonstrează că a suportat astfel de cheltuieli sau de inconveniente.

(a se vedea punctul 27)

Trimitere la:

Curte: 5 februarie 1987, Mouzourakis/Parlamentul, 280/85, punctele 9 și 12

Tribunalul de Primă Instanță: 10 iulie 1992, Benzler/Comisia, T‑63/91, punctele 20 și 21

2.      În temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în cazul în care acesta din urmă a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, în special dacă acțiunea este vădit abuzivă, respectivul Tribunal poate să oblige partea care le‑a provocat la restituirea integrală sau parțială a acestora, fără ca suma restituită să poată depăși 2 000 euro.

Trebuie aplicată această dispoziție în cazul unei acțiuni vădit nefondate și abuzive care are ca obiect o decizie adoptată cu mai mult de nouă ani și jumătate în urmă și care a fost anulată de Tribunalul menționat, reclamantul optând în plus pentru calea contencioasă fără nicio justificare valabilă.

(a se vedea punctele 45 și 46)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârea din 14 septembrie 2011, Marcuccio/Comisia, T‑236/02, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Curții, cauza C‑617/11 P