Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

/

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

15. januar 2013

Sag F-27/11

BO

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – social sikring – godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med lægebehandling – transportudgifter af sproglige årsager«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af denne traktats artikel 106a, hvorunder BO har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelser af 1. juni 2010 om afslag på godtgørelse af transportudgifter og udgifter til ledsagelse af BO’s søn.

Udfald: Europa-Kommissionens afgørelser annulleres. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler BO’s omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – social sikring – sygeforsikring – transportudgifter afholdt af sproglige grunde – godtgørelse – ikke omfattet – godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med lægebehandling, som kræver anvendelse af modersmål – lovlig – betingelser

I medfør af afsnit II, kapitel 12, punkt 2.5 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter er visse kategorier af transportudgifter udelukket fra godtgørelse, herunder udgifter, der afholdes af sproglige grunde. Denne bestemmelse kan imidlertid ikke fortolkes således, at den forbyder godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med et psykoterapiforløb, når det objektivt er godtgjort, at dette terapiforløb kræver, at der anvendes et sprog, som den berettigede forstår, som er det eneste sprog, hvorpå den berettigede kan udtrykke sig, og at psykoterapi på dette sprog ikke er tilgængelig på den berettigedes tjenestested.

(jf. præmis 29 og 30)