Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

15 ianuarie 2013

Cauza F‑27/11

BO

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Securitate socială – Suportarea cheltuielilor de transport legate de îngrijiri medicale – Cheltuieli de transport din motive lingvistice”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care BO solicită anularea deciziilor Comisiei Europene din 1 iunie 2010 prin care se refuză suportarea cheltuielilor de transport și de însoțire a fiului său

Decizia: Anulează deciziile Comisiei. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea celor efectuate de BO.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Securitate socială – Asigurare de sănătate – Cheltuieli de transport efectuate din motive lingvistice – Rambursare – Excludere – Rambursare a cheltuielilor de transport legate de îngrijiri medicale care impun utilizarea unei limbi cunoscute – Admisibilitate – Condiții

Potrivit punctului 2.5 din capitolul 12 din titlul II din Dispozițiile generale de aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale, anumite categorii de cheltuieli de transport sunt excluse de la rambursare, printre care cheltuielile efectuate din motive lingvistice. Totuși, această dispoziție nu poate fi interpretată în sensul că interzice rambursarea cheltuielilor de transport determinate de urmarea unui tratament psihoterapeutic atunci când se stabilește în mod obiectiv că terapia menționată impune utilizarea unei limbi pe care beneficiarul trebuie să o înțeleagă, care este singura în care el reușește să se exprime, și când tratamentul psihoterapeutic în această limbă nu este accesibil la locul de repartizare a beneficiarului.

(a se vedea punctele 29 și 30)