Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2013 m. gegužės 28 d.

Byla F‑67/11

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Komisijos sprendimo panaikinimas – Tarnautojų teismo sprendimo vykdymas – Dėl nevykdymo atsiradusi žala – Sąlygos – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo L. Marcuccio iš esmės prašo, pirma, panaikinti 2011 m. birželio 24 d. sprendimą, kuriuo Europos Komisija atmetė jo 2011 m. vasario 28 d. prašymą imtis priemonių įvykdyti 2010 m. birželio 9 d. Tarnautojų teismo sprendimo Marcuccio prieš Komisiją (F‑56/09, toliau – 2010 m. birželio 9 d. teismo sprendimas) rezoliucinės dalies 2 punktą, ir, antra, priteisti iš Komisijos kompensaciją žalai, kurią jis teigia patyręs, atlyginti.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai visiškai teisiškai nepagrįstą. L. Marcuccio padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas per procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje Marcuccio prieš Komisiją (F‑67/11 R).

Santrauka

Pareigūnai – Pareigūnų ieškiniai – Teismo sprendimas dėl panaikinimo – Pasekmės – Pareiga imtis vykdymo priemonių – Sąjungos teisės laikymasis – Su panaikintu aktu susijusios ieškovo patirtos žalos atlyginimas – Ypatingi sunkumai – Teisingos kompensacijos už ieškovo patirtus nepatogumus skyrimas

(SESV 266 straipsnis)

Kompetentinga institucija, naudodamasi jai šiuo klausimu suteikta vertinimo diskrecija ir prižiūrint Sąjungos teismui, turi imtis priemonių, būtinų teismo sprendimui dėl panaikinimo įvykdyti, laikydamasi jai pavesto įvykdyti teismo sprendimo rezoliucinės dalies bei motyvų ir Sąjungos teisės nuostatų.

Kai kyla ypatingų sunkumų įvykdyti teismo sprendimą dėl panaikinimo, kompetentinga institucija gali įgyvendinti iš SESV 266 straipsnio kylančią pareigą priimdama bet kokį teisėtumo principą atitinkantį sprendimą, kuriuo suinteresuotajam asmeniui teisingai kompensuojama už panaikintu sprendimu sukeltus nepatogumus.

(žr. 38 ir 44 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 6 d. Sprendimo Vicente-Nuñez prieš Komisiją, T‑294/02, 46 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. birželio 7 d. Sprendimo Larue ir Seigneur prieš ECB, F‑84/09, 64 punktas.