Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2013. január 30.

F‑20/06. RENV. sz. ügy

Patrizia De Luca

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Visszautalás a Közszolgálati Törvényszékhez a hatályon kívül helyezést követően – Kinevezés – Nyílt versenyvizsgával magasabb csoportba lépő tisztviselők – Az új személyzeti szabályzat hatálybalépését megelőzően tartaléklistára vett pályázó – A besorolási fokozatba a felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai – A besorolási fokozatba az új szabályok alkalmazásával történő besorolás – A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése”

Tárgy: Az eredetileg az F‑20/06. sz. ügyben az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset Közszolgálati Törvényszék elé történő visszautalása az Európai Unió Törvényszékének a T‑563/10. P. sz., De Luca kontra Bizottság ügyben 2011. december 14‑én hozott ítéletével (a továbbiakban: visszautaló ítélet), amely hatályon kívül helyezi a Közszolgálati Törvényszék F‑20/06. sz., De Luca kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 30‑án hozott ítéletét (a továbbiakban: De Luca‑ítélet), amelyben az a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához 2006. február 22‑én érkezett keresetről határozott, amelyben a versenyvizsgát 2004. május 1‑je előtt sikeresen teljesítő P. De Luca az Európai Közösségek Bizottsága 2005. február 23‑i, őt tanácsosi munkakörbe kinevező határozatának megsemmisítését kérte annyiban, amennyiben az az A*9 besorolási fokozat 2. osztályába sorolja be őt (a továbbiakban: megtámadott határozat).

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Mind P. De Luca, mind a Bizottság maga viseli saját költségeit a Közszolgálati Törvényszék előtt indított mindkét eljárás tekintetében. A Bizottság maga viseli saját költségeit, illetve köteles viselni a felperes részéről felmerült költségeket az Európai Unió Törvényszéke előtt indított eljárás tekintetében. Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előmenetel – A nyílt versenyvizsgán való részvételt követő besorolásiosztály‑váltás vagy áthelyezés – Átsorolás – Alkalmazandó szabályok – 2006. április 30‑át megelőzően alkalmassági listára felvett, versenyvizsgán sikeres pályázók – A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikke (3) bekezdésének alkalmazása – Feltételek

(Személyzeti szabályzat, XIII. melléklet, 12. cikk (3) bekezdés)

Mivel a személyzeti szabályzat nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a nyílt versenyvizsgán sikeres pályázói minőségében – amely őt az általa betöltöttnél eleve magasabb szintű állás betöltésére jogosítja – más álláshelyre kinevezett tisztviselő besorolási fokozatba való besorolását szabályozná, analógia útján alkalmazandó a nyílt versenyvizsgán sikeres pályázói minőségében más álláshelyre kinevezett aktív tisztviselő fizetési fokozatba való újrabesorolásával kapcsolatos ítélkezési gyakorlat. Következésképpen annak eldöntése érdekében, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének a 2006. április 30‑át megelőzően alkalmassági listára vett, továbbá 2004. május 1‑je és 2006. április 30‑a között felvett tisztviselők besorolására vonatkozó (3) bekezdése alkalmazható‑e a nyílt versenyvizsgán sikeres pályázói minőségében más álláshelyre kinevezett aktív tisztviselő helyzetére, ezen ítélkezési gyakorlatnak megfelelően meg kell vizsgálni, hogy az új, és az általa korábban betöltötthöz képest alacsonyabb, számára e rendelkezés alapján meghatározott besorolási fokozatba történő besoroláshoz előmenetel, illetve díjazás szempontjából a tisztviselőnek érdeke fűződött‑e, vagy az a 2004. május 1‑je és 2006. április 30‑a között felvett tisztviselők számára fenntartott előnnyel járt‑e számára.

Annak vizsgálata érdekében, hogy előnyös‑e, vagy sem, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikke (3) bekezdésének alkalmazása a tisztviselőnek az általa korábban betöltötthöz képest alacsonyabb besorolási fokozatba történő besorolása esetén, kimondottan a Közszolgálati Törvényszék feladata vizsgálni, hogy az ezen cikk által kialakított felvételi eljáráshoz előmenetel, illetve díjazás szempontjából érdeke fűződött‑e a tisztviselőnek, vagy az olyan jellegű előnnyel járt‑e a számára, amely az ő esetében ellensúlyozta azt, hogy besorolását az általa korábban betöltötthöz képest alacsonyabb besorolási fokozatban állapították meg. Ebből következően azt az előmenetelt és az illetményt, amelyet az említett tisztviselő az általa már betöltött magasabb besorolási fokozat alapján elvárhatott volna, azon előmenetellel és illetménnyel kell összehasonlítani, amelyet az alacsonyabb fizetési fokozatba való kinevezését követően elérhet.

Az előmenetel és az illetmény fenti értelemben vett összehasonlítására annál is inkább szükség van, mivel ahhoz, hogy – a besorolási fokozatoknak a személyzeti szabályzat reformjából következő átalakítása ellenére – eleget tegyen a személyzeti szabályzat azon általános céljának, hogy a tisztviselők számára folyamatosságot biztosítson szakmai fejlődésük terén, elegendő az, hogy a tisztviselőnek bizonyos érdeke fűződjék a másik álláshelyre kinevező határozathoz, vagy hogy az a korábbi helyzetéhez képest az előmenetel vagy díjazás szempontjából előnnyel járjon számára.

E tekintetben ahhoz, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikke (3) bekezdésének analógia útján történő alkalmazása jogszerűen elfogadható legyen, elegendő lenne, ha a tisztviselőnek az alacsonyabb besorolási fokozatba történő besorolásához kizárólag a díjazás tekintetében fűződik érdeke, vagy az e tekintetben jár előnnyel számára.

(lásd a 47–49. és 53. pontot)