Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

30 ianuarie 2013

Cauza F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare – Numire – Funcționar care accede prin concurs general la o grupă de funcții superioară – Candidat înscris pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut – Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare – Încadrare în grad în temeiul noilor norme – Articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut”

Obiectul: Trimitere spre rejudecare Tribunalului a acțiunii F‑20/06, introdusă inițial în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 14 decembrie 2011, De Luca/Comisia (T‑563/10 P, denumită în continuare „hotărârea de trimitere”), prin care a fost anulată Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2010, De Luca/Comisia (F‑20/06, denumită în continuare „Hotărârea De Luca”), în cadrul căreia Tribunalul se pronunțase asupra acțiunii, primită de grefa Tribunalului la 22 februarie 2006, prin care doamna De Luca, care reușise la un concurs înainte de 1 mai 2004, solicita anularea deciziei Comisiei Comunităților Europene din 23 februarie 2005 de a o numi administrator, în măsura în care această decizie o încadra în gradul A*9, treapta a 2-a (denumită în continuare „decizia atacată”)

Decizia: Respinge acțiunea. Doamna De Luca și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată în cadrul celor două proceduri desfășurate în fața Tribunalului. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată ale reclamantei aferente procedurii desfășurate în fața Tribunalului Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Carieră – Schimbare de categorie sau de cadru ca urmare a participării la un concurs general – Schimbare a încadrării în grad – Norme aplicabile – Persoane care au reușit la concursuri și care au fost înscrise pe liste de candidați eligibili înainte de 30 aprilie 2006 – Aplicare a articolului 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut – Condiții

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 12 alin. (3)]

Întrucât statutul nu cuprinde dispoziții care să reglementeze încadrarea în grad a unui funcționar care este numit într‑un alt post în calitate de persoană care a reușit la un concurs general care îi permite să aibă acces la posturi de un nivel, în principiu, superior celui al postului pe care îl ocupa, este necesar să se aplice prin analogie jurisprudența referitoare la schimbarea încadrării în treaptă a unui funcționar aflat în activitate care este numit într‑un alt post în calitate de persoană care a reușit la un concurs general. În consecință, pentru a decide dacă articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut, referitor la încadrarea funcționarilor înscriși pe o listă de candidați eligibili înainte de 1 mai 2006 și recrutați în perioada 1 mai 2004-30 aprilie 2006, este aplicabil în ceea ce privește situația unui funcționar aflat în activitate care a fost numit în alt post în calitate de persoană care a reușit la un concurs general, trebuie să se examineze, în conformitate cu această jurisprudență, dacă încadrarea în noul grad, care este inferior celui pe care îl ocupa deja și la care a avut acces în temeiul acestei dispoziții, i‑a conferit un anumit interes sau avantaj din punctul de vedere al evoluției carierei și/sau al remunerației de care puteau beneficia, în principiu, numai funcționarii recrutați între data de 1 mai 2004 și data de 30 aprilie 2006.

Pentru a se examina caracterul avantajos sau dezavantajos al aplicării articolului 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut în cazul încadrării funcționarului într‑un grad inferior celui pe care îl avea deja, este necesar, mai concret, ca Tribunalul Funcției Publice să verifice dacă modalitatea de recrutare prevăzută de acest articol i‑a conferit funcționarului un anumit interes sau avantaj din punctul de vedere al evoluției carierei și/sau al remunerației de natură să compenseze, în cazul său, faptul că a fost încadrat într‑un grad inferior celui pe care îl avea deja. Prin urmare, trebuie să se compare cariera și remunerația de care funcționarul în cauză ar fi putut să spere să beneficieze pe baza gradului superior, pe care îl avea deja, cu cariera și cu remunerația pe care le poate avea în urma numirii sale în gradul inferior.

Este cu atât mai important să se realizeze compararea carierelor și a remunerațiilor în modul indicat mai sus cu cât ar fi suficient ca decizia de numire în alt post să îi fi conferit funcționarului un anumit interes sau un anumit avantaj din punctul de vedere al carierei sau al remunerației în raport cu situația sa anterioară pentru ca, în pofida restructurării gradelor în urma reformei statutului, să fie atins obiectivul general al acesteia din urmă de a le asigura funcționarilor continuitatea evoluției vieții lor profesionale.

În această privință, ar fi suficient ca încadrarea funcționarului în gradul inferior să fi prezentat un interes sau un avantaj numai din punctul de vedere al remunerației pentru ca aplicarea prin analogie a articolului 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut să fi fost admisibilă din punct de vedere legal.

(a se vedea punctele 47-49 și 53)