Language of document : ECLI:EU:F:2013:82

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. birželio 19 d.

Byla F‑81/11

BY

prieš

Europos aviacijos saugos agentūrą (AESA)

„EASA personalas – Laikinasis tarnautojas – Priimtinumas – Ieškinio pareiškimo terminas – Nepalanki vertinimo ataskaita – Paskyrimas į kitas pareigas – Psichologinis priekabiavimas – Piktnaudžiavimas įgaliojimais“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo BY prašo panaikinti 2010 m. gruodžio 17 d. Europos aviacijos saugos agentūros (AESA, toliau – Agentūra) vykdančiojo direktoriaus sprendimą paskirti ieškovą į nevadovaujamąsias pareigas tarnybos interesais.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. BY padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos aviacijos saugos agentūros patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ieškovo advokato antspaudas „tikra kopija“, uždėtas ant paštu išsiųsto ieškinio originalo, bet ne ant telefaksu išsiųstos versijos – Pažeidimas, kuris nėra nepriimtinumo priežastis

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys)

2.      Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pakankamo skaičiaus tinkamai patvirtintų ieškinio originalo kopijų nepateikimas – Pažeidimas, kuris nėra nepriimtinumo priežastis

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalis ir 94 straipsnio a punktas)

3.      Pareigūnų ieškiniai – Pagrindai – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Sąvoka – Tarnybos interesus atitinkantis sprendimas – Piktnaudžiavimo įgaliojimais nebuvimas

1.      Dėl to, kad ieškovo advokatas uždėjo antspaudą „tikra kopija“ ant ieškinio originalo titulinio puslapio ir kad šalia savo parašo ranka paskutiniame šio dokumento puslapyje jis uždėjo savo advokatų kontoros antspaudą, nagrinėjamas egzempliorius nepraranda telefaksu išsiųsto ieškinio originalo savybių, kaip ir ant originalo uždėtas anspaudas „originalas“ nepanaikina šių jo savybių, net jeigu jis pakeičiamas uždedant antspaudą. Advokato ant ieškinio originalo uždėtas antspaudas „tikra kopija“ turi būti laikomas paprasta formalia klaida, dėl kurios ieškinys negali būti nepriimtinas.

(žr. 37 punktą)

2.      Tai, kad ieškinio kopijų skaičius be originalo yra mažesnis už tinkamai patvirtintų kopijų, kurios turi būti pridėtos prie originalo, skaičių, reikalaujamą pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, negali pagrįsti ieškinio nepriimtinumo. Priešinga išvada būtų pernelyg griežta atsižvelgiant į proporcingumo principą ir ieškovo teisę į veiksmingą ieškinį ir visiškai nepažeidžiant teisinio saugumo principo. Šiuo atžvilgiu prireikus už 34 straipsnio 1 dalies antros pastraipos nesilaikymą gali būti baudžiama taikant šio procedūros reglamento 94 straipsnio a punktą.

(žr. 38 punktą)

3.      Piktnaudžiavimo įgaliojimais, kurio viena iš formų yra piktnaudžiavimas procesu, sąvoka turi tiksliai apibrėžtą reikšmę ir apima situaciją, kai administracinės valdžios institucija naudojasi savo įgaliojimais kitu tikslu nei tas, dėl kurio tie įgaliojimai buvo suteikti. Sprendimas tik tuomet laikomas priimtu piktnaudžiaujant įgaliojimais, jei remiantis objektyviais, svarbiais ir nuosekliais duomenimis paaiškėja, kad jis buvo priimtas siekiant kitų nei nurodytieji tikslų.

Kai priimamas sprendimas paskirti į kitas pareigas, jeigu jis nebuvo laikomas prieštaraujančiu tarnybos interesams, negali kilti piktnaudžiavimo įgaliojimais klausimas. Visų pirma dėl to, kad pareigūno viršininkas, dėl kurio šis pareigūnas aiškiai pateikė skundą dėl priekabiavimo, parengė šio pareigūno vertinimo ataskaitą, savaime, be kitų aplinkybių, negali kilti šio viršininko nešališkumo klausimas.

(žr. 69, 70 ir 72 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1983 m. liepos 14 d. Sprendimo Nebe prieš Komisiją, 176/82, 25 punktas; 2003 m. birželio 5 d. Sprendimo O’Hannrachain prieš Parlamentą, C‑121/01 P, 46 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. liepos 10 d. Sprendimo Eppe prieš Komisiją, T‑59/91 ir T‑79/91, 57 punktas; 1996 m. birželio 11 d. Sprendimo Anacoreta Correia prieš Komisiją, T‑118/95, 25 punktas; 1998 m. lapkričio 17 d. Sprendimo Gómez de Enterría y Sanchez prieš Parlamentą, T‑131/97, 62 punktas; 1999 m. liepos 6 d. Sprendimo Séché prieš Komisiją, T‑112/96 ir T‑115/96, 139 punktas; 2004 m. spalio 14 d. Sprendimo Sandini prieš Teisingumo Teismą, T‑389/02, 123 punktas.