Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 – Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Rada Evropské unie

(Věc C-656/11)1

„Koordinace systémů sociálního zabezpečení – Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob – Rozhodnutí Rady – Volba právního základu – Článek 48 SFEU – Článek 79 odst. 2 písm. b) SFEU“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně C. Murrell, poté M. Holt, zmocněnci, ve spolupráci A. Dashwoodem QC)

Vedlejší účastník podporující žalobce: Irsko (zástupci: E. Creedon a L. Williams, jakož i J. Stanley, zmocněnci, ve spolupráci s N. J. Traversem, BL)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně G. Marhic a M. Veiga, poté A. De Elera, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues a N. Rouam, zmocněnci), Evropská komise (zástupci: původně V. Kreuschitz, poté S. Pardo Quintillán a J. Enegren, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost – Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2011 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, pokud jde o nahrazení přílohy II této dohody týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 341, s. 1) – Volba právního základu – Článek 48 SFEU (přijetí takových opatření, která jsou nezbytná k zajištění volného pohybu pracovníků, v oblasti sociálního zabezpečení) nebo čl. 79 odst. 2 písm. b) SFEU (práva státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v členském státě) – Praktický dopad této volby na práva a povinnosti Spojeného království z důvodu Protokolu č. 21 o postavení tohoto státu a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva

Výrok

Žaloba se zamítá.

Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se ukládá náhrada nákladů řízení.

Irsko, Francouzská republika a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 49, 18.2.2012.