Language of document :

Presuda Suda (treće vijeće) od 27. veljače 2014. – Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-656/11)1

(Koordinacija sustavâ socijalne sigurnosti – Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba – Odluka Vijeća – Izbor pravne osnove – Članak 48. UFEU-a – Članak 79. stavak 2. točka (b) UFEU-a)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (zastupnici: C. Murrell, zatim M. Holt, agenti, uz asistenciju A. Dashwood QC)

Intervenijent koji podupire tužitelja: Irska (zastupnici: E. Creedon i L. Williams kao i J. Stanley, agenti, uz asistenciju N. J. Travers, BL)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: G. Marhic i M. Veiga, zatim A. De Elera, agenti)

Intervenijenti koji podupiru tuženika: Francuska Republika (zastupnici: G. de Bergues i N. Rouam, agenti), Europska komisija (zastupnici: V. Kreuschitz, zatim S. Pardo Quintillán i J. Enegren, agents)

Predmet

Tužba za poništenje - Odluke Vijeća br. 2011/863/EU od 16. prosinca 2011. o stajalištu koje treba zauzeti Europska unija u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba što se tiče zamjene Priloga II. navedenom sporazumu o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti (SL L 341, str. 1.) - Izbor pravne osnove - čl. 48 UFEU (usvajanje mjera u području socijalne sigurnosti nužne za omogućavanje slobode kretanja radnika) ili čl. 79. st. 2. točka (b), UFEU (prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici) – Praktični utjecaj tog izbora na prava i obveze Ujedinjene Kraljevine zbog Protokola (br. 21) o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde

Izreka

Tužba se odbija.

Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske nalaže se snošenje troškova.

Irska, Francuska Republika i Europska komisija snose svoje vlastite troškove.

____________

1 SL C 49, 18.2.2012.