Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-656/11. sz. ügy)1

(A szociális biztonsági rendszerek koordinációja – Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között a személyek szabad mozgásáról létrejött megállapodás – Tanácsi határozat – A jogalap megválasztása – EUMSZ 48. cikk – Az EUMSZ 79. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: kezdetben C. Murrell, később M. Holt meghatalmazott, segítőjük: A. Dashwood QC)

A felperest támogató beavatkozó: Írország (képviselők: E. Creedon, L. Williams és J. Stanley meghatalmazottak, segítőjük: N. J. Travers BL)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben G. Marhic és M. Veiga, később: A. De Elera meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és N. Rouam meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: kezdetben V. Kreuschitz, később: S. Pardo Quintillán és J. Enegren meghatalmazottak)

Tárgy

Megsemmisítés iránti kereset – Az Unió nevében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. mellékletének újraszabályozása tekintetében képviselendő álláspontról szóló, 2011. december 16-i 2011/863/EU tanácsi határozat (HL L 341., 1. o.) – A jogalap megválasztása – EUMSZ 48. cikk (a szociális biztonság területén a munkavállalók szabad mozgásának biztosításához szükséges intézkedések elfogadása) vagy az EUMSZ 79. cikk (2) bekezdésének b) pontja (a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogai) – E választás következtében az Egyesült Királyságnak – az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. sz. jegyzőkönyv alapján – fennálló jogaira és kötelezettségeire tett gyakorlati hatás

Rendelkező rész

A Bíróság a keresetet elutasítja.

A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezi a költségek viselésére.

Írország, a Francia Köztársaság és az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit.

____________

1 HL C 49., 2012.2.18.