Language of document :

2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-656/11)1

(Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas – Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo – Tarybos sprendimas – Teisinio pagrindo pasirinkimas – SESV 48 straipsnis – SESV 79 straipsnio 2 dalies b punktas)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama iš pradžių C. Murrell, vėliau M. Holt, padedamų QC A. Dashwood

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Airija, atstovaujama E. Creedon, L. Williams ir J. Stanley, padedamų BL N. J. Travers

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių G. Marhic ir M. Veiga, vėliau – A. De Elera

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir N. Rouam, ir Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama V. Kreuschitz, vėliau – S. Pardo Quintillán ir J. Enegren

Dalykas

Ieškinys dėl panaikinimo – 2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo, dėl to Susitarimo II priedo dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo pakeitimo (OL L 341, p. 1) – Teisinio pagrindo pasirinkimas – SESV 48 straipsnis (būtinų priemonių priėmimas socialinės apsaugos srityje darbuotojų laisvam judėjimui nustatyti) arba SESV 79 straipsnio 2 dalies b punktas (trečiųjų šalių piliečių teisė nuolat gyventi valstybėje narėje) – Jungtinės Karalystės teisių ir pareigų pasirinkimo įtaka remiantis Protokolu Nr. 21 šios valstybės ir Airijos pozicijai dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia bylinėjimosi išlaidas.

Airija, Prancūzijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 49, 2012 2 18.