Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (az Okresný súd Svidník [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pohotovosť s. r. o. kontra Miroslav Vašuta

(C-470/12. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fogyasztóihitel-szerződés – Tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – Választottbírósági ítélet végrehajtása – A végrehajtási eljárásba történő beavatkozás iránti kérelem – Fogyasztóvédelmi szervezet – Az ilyen beavatkozást nem megengedő nemzeti szabályozás – A tagállamok eljárási autonómiája)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresný súd Svidník

Az alapeljárás felei

Felperes: Pohotovosť s. r. o.

Alperes: Miroslav Vašuta

Az eljárásban részt vesző fél: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Okresný súd Svidník – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.) 6. cikke (1) bekezdésének és 8. cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 38. és 47. cikkének értelmezése – Fogyasztóihitel-szerződés – Választottbírósági ítélet végrehajtása – Fogyasztóvédelmi szervezet végrehajtási eljárásba történő beavatkozása iránti kérelem – Harmadik személyek számára beavatkozási lehetőséget nem biztosító nemzeti szabályozás – Az ilyen beavatkozás nemzeti bíróság általi engedélyezésének lehetősége

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet, különösen annak az Európai Unió Alapjogi Chartája 38. és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke (1) bekezdését, 7. cikke (1) bekezdését és 8. cikkét akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alkalmazásával nem megengedett, hogy valamely fogyasztóvédelmi szervezet meghatározott fogyasztó támogatása érdekében beavatkozzon az e fogyasztó ellen, jogerős választottbírósági ítélet végrehajtása iránt indított eljárásba.

____________

1 HL C 46., 2013.2.16.