Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 februarie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Okresný súd vo Svidníku - Slovacia) – Pohotovosť s.r.o./Miroslav Vašuta

(Cauza C-470/12)1

(Trimitere preliminară – Contract de credit de consum – Clauze abuzive – Directiva 93/13/CEE – Executare silită a unei hotărâri arbitrale – Cerere de intervenție într-o procedură de executare – Asociație pentru protecția consumatorilor – Legislație națională care nu permite o astfel de intervenție – Autonomie procesuală a statelor membre)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Okresný súd vo Svidníku

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Pohotovosť s.r.o.

Pârât: Miroslav Vašuta

cu participarea: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Okresný súd vo Svidníku - Interpretarea articolului 6 alineatul (1) și a articolului 8 din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273), precum și a articolelor 38 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Contract de credit de consum - Executarea silită a unei hotărâri arbitrale – Cerere de intervenție a unei asociații pentru protecția drepturilor consumatorilor în procedura de executare – Legislație națională care nu prevede posibilitatea unei intervenții a terților – Posibilitatea instanței naționale de a admite o astfel de intervenție

Dispozitivul

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, în special articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1) și articolul 8 din această directivă coroborate cu articolele 38 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei reglementări naționale în temeiul căreia nu este admisă cererea de intervenție formulată de o asociație pentru protecția consumatorilor în susținerea unui consumator determinat, într-o procedură de executare îndreptată împotriva acestuia din urmă, a unei hotărâri arbitrale definitive.

____________

1     JO C 46, 16.2.2013.