Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd vo Svidníku – Slovaška) – Pohotovosť s.r.o. proti Miroslavu Vašuti

(Zadeva C-470/12)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Pogodba o potrošniškem posojilu – Nepošteni pogoji – Direktiva 93/13/ES – Izvršba arbitrarne odločbe – Predlog za intervencijo v izvršilnem postopku – Združenje za varstvo potrošnikov – Nacionalna zakonodaja, ki ne dopušča take intervencije – Procesna avtonomija držav članic)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd vo Svidníku

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pohotovosť s.r.o.

Tožena stranka: Miroslav Vašuta

ob udeležbi: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Okresný súd vo Svidníku – Razlaga členov 6(1) in 8 Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288) ter členov 38 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pogodba o potrošniškem posojilu – Izvršba arbitražne odločbe – Predlog za intervencijo združenja za varstvo pravic potrošnikov v izvršilnem postopku – Nacionalna zakonodaja, ki ne dopušča možnosti intervencije tretjih oseb – Možnost nacionalnega sodišča, da dopusti tako intervencijo

Izrek

Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, predvsem člene 6(1), 7(1) in 8 te direktive, v zvezi s členoma 38 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki združenju za varstvo pravic potrošnikov ne dopušča intervencije v podporo potrošniku v izvršilnem postopku zoper tega potrošnika na podlagi pravnomočne arbitrarne odločbe.

____________

1 UL C 46, 16.2.2013.