Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

25. září 2012

Věc F‑51/10

Moises Bermejo Garde

v.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

„Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Oznámení o volném pracovním místě – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Právní zájem na podání žaloby – Jazykové požadavky – Orgán příslušný vydat oznámení o volném pracovním místě – Předsednictvo EHSV“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se M. Bermejo Garde domáhá zrušení oznámení o volném pracovním místě zveřejněného EHSV

Rozhodnutí: Oznámení o volném pracovním místě se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. EHSV ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobcem.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Oznámení o volném pracovním místě – Podmínky vylučující úředníky způsobilé k převedení nebo povýšení – Přípustnost

(Služební řád, články 29, 90 a 91)

2.      Žaloba na neplatnost – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba, kterou má být zamezeno budoucímu opakování se protiprávnosti aktu unijního orgánu – Přípustnost

(Článek 263 SFEU)

3.      Úředníci – Oznámení o volném pracovním místě – Přijetí nového oznámení o volném pracovním místě, které obsahuje zásadní rozdíly ve srovnání s původním oznámením o volném pracovním místě – Příslušný orgán

(Služební řád, článek 29)

1.      Pokud úředník může v důsledku převedení nebo povýšení obsadit pracovní místo uvedené v oznámení o volném pracovním místě, toto oznámení představuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení tohoto úředníka v rozsahu, v němž podmínky v něm definované vedou k vyloučení jeho kandidatury.

(viz bod 36)

Odkazy:

Soudní dvůr: 19. června 1975, Küster v. Parlament, 79/74, bod 6; 11. května 1978, De Roubaix v. Komise, 25/77, bod 8

Soud pro veřejnou službu: 18. května 2006, Corvoisier a další v. ECB, F‑13/05, bod 42; 9. července 2009, Torijano Montero v. Rada, F‑91/07, bod 27

2.      Žalobce může doložit svůj právní zájem na navržení zrušení aktu unijního orgánu, aby bylo možné zabránit tomu, že protiprávnost, kterou je tento akt údajně stižen, se zopakuje v budoucnu.

(viz bod 50)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7. června 2007, Wunenburger v. Komise, C‑362/05 P, bod 50 a následující

3.      Článek 72 odst. 1 druhá odrážka jednacího řádu Evropského hospodářského a sociálního výboru EHSV stanoví, že pravomoci, které služební řád propůjčuje orgánu oprávněnému ke jmenování, vykonává předsednictvo EHSV zejména s ohledem na článek 29 služebního řádu, pokud jde o úředníky platových tříd AD 16, AD 15 a AD 14.

Vzhledem k tomu, že nové oznámení o volném pracovním místě zveřejněné postupem stanoveným v čl. 29 odst. 1 a 2 služebního řádu týkající se obsazení pozice ředitele/ředitelky ředitelství pro všeobecné záležitosti EHSV v platové třídě AD 14 obsahuje podstatné rozdíly ve srovnání s původním oznámením o volném pracovním místě, pokud jde o požadovanou kvalifikaci, je třeba, aby toto nové oznámení vycházelo z nového rozhodnutí předsednictva podle článku 72 jednacího řádu.

Za těchto podmínek předseda EHSV podepsáním takového nového oznámení o volném pracovním místě, aniž bylo za tímto účelem předtím přijato nové rozhodnutí předsednictva, překročil svou pravomoc, což má za následek neplatnost nového oznámení o volném pracovním místě.

(viz body 60, 61, 65 a 68 až 71)