Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. december 11.

F‑97/11. sz. ügy

Philippe Vienne

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Pénzbeli juttatások rendszere – Családi támogatások – Háztartási támogatás – A háztartási támogatásra való jogosultság megszűnése – Házasság felbontása”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben P. Vienne azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amelyben az Európai Parlament a P. Vienne részére folyósított háztartási támogatás folyósítása megszüntetésének időpontjaként 2011. március 1‑jét határozta meg.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Parlament részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Háztartási támogatás – A háztartási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontja – A nemzeti jogra tekintettel történő értékelés – A házasság felbontásának időpontja

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 16. cikk, (3) bekezdés)

Az uniós jog egységes alkalmazásának követelményéből és az egyenlőség elvéből az következik, hogy az uniós jog olyan rendelkezésének fogalmait, amely semmilyen konkrét utalást nem tartalmaz a tagállamok jogára a rendelkezés értelmének vagy terjedelmének meghatározásához, általában az egész Unióban önállóan kell értelmezni, amely értelmezést a szóban forgó szabályozás összefüggésének és az azzal elérni kívánt célnak a figyelembevételével kell megállapítani. Mindazonáltal az uniós jog alkalmazása adott esetben még kifejezett utalás hiányában is magában foglalhatja a tagállamok jogára való utalást, különösen ha az uniós bíróság az uniós jogban vagy az uniós jog általános elveiben nem talál olyan elemeket, amelyek lehetővé tennék számára, hogy az uniós jog tartalmát és hatályát önálló értelmezéssel határozza meg.

Márpedig az unió tagállamainak joga szerint a házasságkötés számos, többek között pénzbeli jellegű kölcsönös kötelezettséget keletkeztet, mint például a segítségnyújtási kötelezettség, a házasság felbontása pedig megszünteti e kötelezettségeket. Mivel a háztartási támogatás célja a házasságkötés folytán keletkező további terhek ellentételezése, a házasság felbontása megszünteti a házas tisztviselő azon jogát, hogy abban a háztartási támogatásban részesüljön, amelyet a házassága folytán folyósítottak neki.

Következésképpen a személyzeti szabályzat VII. melléklete 16. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a házassága folytán háztartási támogatásban részesülő tisztviselő esetében az említett támogatás folyósításához való jog megszűnésének időpontja a házasság felbontása időpontjának felel meg.

(lásd a 29–31. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 327/82. sz. Ekro‑ügyben 1984. január 18‑án hozott ítéletének 11. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑43/90. sz., Díaz García kontra Parlament ügyben 1992. december 18‑án hozott ítéletének 36. pontja; T‑147/95. sz., Pavan kontra Parlament ügyben 1996. június 11‑én hozott ítéletének 42. pontja; T‑342/04. sz., Adam kontra Bizottság ügyben 2006. február 22‑én hozott ítéletének 32. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑45/07. sz., Mandt kontra Parlament ügyben 2010. július 1‑jén hozott ítéletének 62. pontja.