Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

18. září 2012

Věc F‑58/10

Timo Allgeier

v.

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

„Veřejná služba – Povinnost poskytnout pomoc – Článek 24 služebního řádu – Psychické obtěžování – Správní šetření “

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se T. Allgeier domáhá zejména zrušení rozhodnutí Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „FRA“ nebo „Agentura“), kterým byla zamítnuta jeho žádost o pomoc, jakož i toho, aby byla FRA uložena povinnost zaplatit mu náhradu škody

Rozhodnutí: Rozhodnutí se zrušuje. FRA se ukládá povinnost zaplatit žalobci částku 5 000 eur. FRA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobcem.

Shrnutí

Úředníci – Povinnost administrativy poskytnout pomoc – Provedení v oblasti psychického obtěžování – Podání žádosti o pomoc – Vyšetřování v agentuře – Vyšetřovatel, který je předsedou správní rady institutu majícího významný obchodní vztah s uvedenou agenturou – Objektivní nestrannost – Neexistence

(Služební řád, článek 24)

V rámci správního vyšetřování, které souvisí s žádostí o pomoc podanou z důvodu údajného psychického obtěžování, vyšetřovatel nesplňuje podmínky vyžadované k tomu, aby nemohla být zpochybněna jeho objektivní nestrannost, pokud existuje významný obchodní vztah mezi institutem, jehož správní radě předsedá, a agenturou, v níž vede vyšetřování. Osoby dotčené takovýmto vyšetřováním mohou pociťovat legitimní obavy, že vyšetřovatel, snažící se zachovat existenci tohoto obchodního vztahu, je veden vůlí chránit dobrou pověst uvedené Agentury.

(viz body 62 a 64)