Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

AZ EURÓPAI KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. szeptember 18.

F‑58/10. sz. ügy

Timo Allgeier

kontra

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

„Közszolgálat – Segítségnyújtási kötelezettség – A személyzeti szabályzat 24. cikke – Lelki zaklatás – Közigazgatási vizsgálat”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben T. Allgeier többek között kéri az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (a továbbiakban: FRA vagy ügynökség) által hozott, a segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító határozat megsemmisítését, valamint kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét kártérítés fizetésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a határozatot megsemmisíti. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az FRA‑t, hogy fizessen a felperesnek 5000 eurót. Az FRA viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a felperes részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Az adminisztráció segítségnyújtási kötelezettsége – Lelki zaklatás tárgyában való végrehajtás – Segítségnyújtás iránti kérelem benyújtása – Az ügynökségen belül lefolytatott vizsgálat – A vizsgáló, aki az említett ügynökséggel komoly szakmai kapcsolatban álló olyan intézet igazgatótanácsának elnöke – Objektív pártatlanság – Hiány

(Személyzeti szabályzat, 24. cikk)

Az állítólag elszenvedett lelki zaklatás miatt benyújtott segítségnyújtás iránti kérelemhez kapcsolódó közigazgatási vizsgálat során a vizsgáló nem felel meg az ahhoz szükséges feltételeknek, hogy objektív pártatlansága megkérdőjelezhetetlen legyen, amennyiben komoly szakmai kapcsolat áll fenn azon intézet, amelynek igazgatótanácsát vezeti, és azon ügynökség között, amelyen belül a vizsgálatot folytatja. Az ilyen vizsgálat által érintett személyek joggal tarthatnak attól, hogy a vizsgálót – aki ezt az üzleti kapcsolatot fenn kívánta tartani – az említett ügynökség jóhírneve megóvásának szándéka vezérli.

(lásd a 62. és 64. pontot)