Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 18 d.

Byla F‑58/10

Timo Allgeier

prieš

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA)

„Viešoji tarnyba – Pareiga padėti – Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis – Psichologinis priekabiavimas – Administracinis tyrimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo T. Allgeier prašo, be kita ko, panaikinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – FRA arba agentūra) sprendimą atmesti jo pagalbos prašymą ir priteisti iš FRA atlyginti jai žalą.

Sprendimas: Panaikinti sprendimą. Priteisti iš FRA sumokėti ieškovui 5 000 eurų. Ji padengia savo pačios ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Administracijos pareiga padėti – Įgyvendinimas psichologinio priekabiavimo atveju – Pagalbos prašymo pateikimas – Tyrimas agentūroje – Tyrėjas, kuris yra instituto, su minėta agentūra siejamo svarbių verslo ryšių, biuro pirmininkas – Objektyvus nešališkumas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis)

Administracinio tyrimo, susijusio su pagalbos prašymu, pateiktu dėl tariamo psichologinio priekabiavimo, tyrėjas neatitinka būtinų sąlygų, kad nekiltų abejonių dėl jo objektyvaus nešališkumo, kai egzistuoja svarbus instituto, kurio biurui jis vadovauja, ir agentūros, kurioje jis vykdo tyrimą, verslo ryšys. Suinteresuotieji asmenys šiame tyrime galėjo teisėtai nuogąstauti, kad tyrėjas, norintis išsaugoti šiuos verslo ryšius, norės išsaugoti gerą agentūros reputaciją.

(žr. 62 ir 64 punktus)