Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

16 ноември 2012 година

Дело F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Обявление за конкурса EPSO/AD/198/10 — Недопускане до конкурса — Жалба — Неспазване на изискването за обжалване по административен ред — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим и в областта на Договора за ЕОАЕ на основание член 106а от него, с която г‑н Ciora иска по същество да се отмени връченото му на 3 март 2011 г. решение на комисията за конкурса EPSO/AD/198/10 да отхвърли кандидатурата му

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Жалбоподателят понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Искове и жалби на длъжностните лица — Решение на конкурсна комисия — Предварителна административна жалба — Факултативен характер — Подаване — Последици — Спазване на процесуалните изисквания, свързани с предварителното обжалване по административен ред

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Правното средство за защита срещу решение на конкурсна комисия по принцип се състои в пряко сезиране на съда на Съюза. Ако обаче заинтересованото лице реши, вместо да сезира пряко съда на Съюза, да се обърне предварително към администрацията с административна жалба, допустимостта на подадената впоследствие жалба по съдебен ред срещу решението за отхвърляне на административната жалба ще зависи от това дали заинтересованото лице е спазило всички процесуални изисквания, свързани с предварителното обжалване по административен ред.

(вж. точки 18 и 20)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 31 май 2005 г., Gibault/Комисия, T‑294/03, точка 22

Съд на публичната служба — 23 ноември 2010 г., Bartha/Комисия, F‑50/08, точка 25