Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

16. listopadu 2012

Věc F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/198/10 – Nepřipuštění k účasti ve výběrovém řízení – Žaloba – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se C. I. Ciora v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/198/10 nevyhovět jeho žádosti o pracovní místo, které mu bylo oznámeno dne 3. března 2011

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloby úředníků – Rozhodnutí výběrové komise – Předchozí správní stížnost – Nezávazný charakter – Podání – Důsledky – Dodržení procesních požadavků spojených s předchozí stížností

(Služební řád, články 90 a 91)

Právní prostředek proti rozhodnutí výběrové komise obvykle spočívá v přímém předložení věci soudu Evropské unie. Pokud se však dotyčná osoba rozhodne nepředložit věc přímo unijnímu soudu, ale podat nejprve k administrativě správní stížnost, bude přípustnost žaloby podané následně proti rozhodnutí o zamítnutí stížnosti záviset na tom, zda dotyčná osoba dodržela veškeré procesní požadavky, které jsou spojeny s předchozí stížností.

(viz body 18 a 20)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 31. května 2005, Gibault v. Komise, T‑294/03, bod 22

Soud pro veřejnou službu: 23. listopadu 2010, Bartha v. Komise, F‑50/08, bod 25