Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2012. november 16.

F‑50/12. sz. ügy

Cătălin Ion Ciora

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – EPSO/AD/198/10 versenyvizsga‑kiírás – A versenyvizsgára bocsátás megtagadása – Kereset – A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben C. I. Ciora lényegében az EPSO/AD/198/10 versenyvizsga vizsgabizottsága által hozott, a felperes pályázatát elutasító, a felperessel 2011. március 3‑án közölt határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Tisztviselők keresetei – A versenyvizsga-bizottság határozata – Előzetes közigazgatási panasz – Fakultatív jelleg – Benyújtás – Következmények – Az előzetes panasszal kapcsolatos eljárási előírások betartása

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A versenyvizsga‑bizottság határozatával szemben az érintettek rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőség rendszerint azt jelenti, hogy az érintettek közvetlenül az uniós bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben azonban az érintett ahelyett, hogy közvetlenül az uniós bírósághoz fordulna, úgy dönt, hogy közigazgatási panasszal fordul az adminisztrációhoz, a későbbiekben a panaszt elutasító határozat ellen indított kereset elfogadhatósága attól fog függeni, hogy az érintett betartotta‑e az előzetes panasszal kapcsolatos eljárási előírások összességét.

(lásd a 18. és 20. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑294/03. sz., Gibault kontra Bizottság ügyben 2005. május 31‑én hozott ítéletének 22. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑50/08. sz., Bartha kontra Bizottság ügyben 2010. november 23‑án hozott ítéletének 25. pontja.