Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2012 m. lapkričio 16 d.

Byla F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/198/10 – Neleidimas dalyvauti konkurse – Ieškinys – Ikiteisminės procedūros nesilaikymas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo C. I. Ciora prašo panaikinti konkurso EPSO/AD/198/10 atrankos komisijos sprendimą, apie kurį jam buvo pranešta 2011 m. kovo 3 d., neatrinkti jo paraiškos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigūnų ieškiniai – Konkurso atrankos komisijos sprendimas – Išankstinis administracinis skundas – Neprivalomasis pobūdis – Pateikimas – Pasekmės – Išankstinio skundo pateikimo procedūrinių reikalavimų laikymasis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Teisės gynimo priemonė, susijusi su konkurso atrankos komisijos sprendimu, paprastai įgyvendinama tiesiogiai kreipiantis į Europos Sąjungos teismą. Tačiau jeigu suinteresuotasis asmuo, užuot tiesiogiai kreipęsis į Sąjungos teismą, remdamasis Pareigūnų tarnybos nuostatų normomis pateikia administracinį skundą administracijai, vėliau teisme pareikšto ieškinio priimtinumas priklausys nuo to, ar suinteresuotasis asmuo laikėsi visų išankstinio skundo pateikimo procedūrinių reikalavimų.

(žr. 18 ir 20 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. gegužės 31 d. Sprendimo Gibault prieš Komisiją, T‑294/03, 22 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Bartha prieš Komisiją, F‑50/08, 25 punktas.