Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2012. gada 16. novembrī

Lieta F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/198/10 – Nepielaišana pie konkursa – Pārsūdzība – Pirmstiesas procedūras neievērošana – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar LESD 106.a pantu, un ar kuru C. I. Ciora būtībā lūdz atcelt konkursa EPSO/AD/198/10 atlases komisijas lēmumu neizvēlēties viņa kandidatūru, kas viņam tika paziņots 2011. gada 3. martā.

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Ierēdņu celta prasība – Konkursa atlases komisijas lēmums – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Neobligāts raksturs – Iesniegšana – Sekas – Ar iepriekšējo sūdzību saistīto procesuālo ierobežojumu ievērošana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Parastais tiesību aizsardzības līdzeklis, lai pārsūdzētu konkursa atlases komisijas lēmumu, ir tieša vēršanās Savienības tiesā. Tomēr, ja ieinteresētā persona tā vietā, lai tieši vērstos Savienības tiesā, izvēlas iepriekš vērsties pie administrācijas, iesniedzot administratīvu sūdzību, tad vēlāk celtas prasības tiesā par lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība, pieņemamība ir atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona ir izpildījusi visas procesuālās prasības, kuras ir saistītas ar iepriekš iesniegtu sūdzību.

(skat. 18. un 20. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 31. maijs, T‑294/03 Gibault/Komisija, 22. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 23. novembris, F‑50/08 Bartha/Komisija, 25. punkts.