Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

16 noiembrie 2012

Cauza F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Anunț de concurs EPSO/AD/198/10 – Neadmitere la concurs – Acțiune – Nerespectarea procedurii precontencioase – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Ciora solicită în esență anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/198/10, care i‑a fost notificată la 3 martie 2011, de a nu i se reține candidatura

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune introdusă de funcționari – Decizie a comisiei de evaluare din cadrul unui concurs – Reclamație administrativă prealabilă – Caracter facultativ – Introducere – Consecințe – Respectarea constrângerilor procedurale aferente căii reclamației prealabile

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Calea legală care există în privința unei decizii a unei comisii de evaluare din cadrul unui concurs constă în mod normal în sesizarea directă a instanței Uniunii Europene. Cu toate acestea, dacă persoana interesată decide să se adreseze în prealabil administrației prin intermediul unei reclamații administrative, admisibilitatea acțiunii în justiție introduse ulterior împotriva deciziei de respingere a reclamației va depinde de respectarea de către persoana interesată a tuturor constrângerilor procedurale aferente căii reclamației prealabile.

(a se vedea punctele 18 și 20)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 31 mai 2005, Gibault/Comisia, T‑294/03, punctul 22

Tribunalul Funcției Publice: 23 noiembrie 2010, Bartha/Comisia, F‑50/08, punctul 25