Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 16. novembra 2012

Zadeva F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Obvestilo o natečaju EPSO/AD/198/10 – Nepripustitev k natečaju – Tožba – Neupoštevanje predhodnega postopka – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se na podlagi njenega člena 106a uporablja za Pogodbo ESAE, s katero C. I. Ciora v bistvu zahteva razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije natečaja EPSO/AD/198/10, ki ji je bila vročena 3. marca 2011, o neupoštevanju njene kandidature.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba uradnikov – Odločba natečajne komisije – Predhodna upravna pritožba – Neobveznost – Vložitev – Posledice – Spoštovanje postopkovnih zahtev v zvezi s predhodno pritožbo

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

Pravno sredstvo, ki je na voljo zoper odločbo natečajne komisije, je običajno tožba, vložena neposredno pri sodišču Evropske unije. Če pa se zainteresirana oseba odloči, da namesto neposredne vložitve tožbe pri sodišču Unije najprej pri upravi vloži upravno pritožbo, je dopustnost pozneje vložene tožbe zoper odločbo o zavrnitvi pritožbe odvisna od tega, ali je zainteresirana oseba spoštovala vse postopkovne zahteve v zvezi s predhodno pritožbo.

(Glej točki 18 in 20.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 31. maj 2005, Gibault proti Komisiji, T‑294/03, točka 22;

Sodišče za uslužbence: 23. november 2010, Bartha proti Komisiji, F‑50/08, točka 25.