Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2012 m. lapkričio 23 d.

Byla F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Vėlavimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo D.‑L. Vacarescu prašo panaikinti 2011 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimą atsisakyti jam mokėti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – nuostatai) VII priedo 10 straipsnyje numatytą įsikūrimo išmoką.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Terminai – Viešosios tvarkos išlyga – Teismo iniciatyva atliekamas patikrinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Nuostatų 90 ir 91 straipsniuose nustatyti skundo ir ieškinio pateikimo terminai yra privalomi ir nepriklauso nuo šalių ar teismo, kuris turi patikrinti, net ir savo iniciatyva, ar jų buvo laikytasi, valios.

(žr. 14 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2000 m. birželio 29 d. Sprendimo Politi prieš Europos mokymo fondą, C‑154/99 P, 15 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2009 m. sausio 15 d. Nutarties Braun‑Neumann prieš Parlamentą, T‑306/08 P, 36 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. gegužės 12 d. Sprendimo Peláez Jimeno prieš Parlamentą, F‑13/09, 18 punktas.