Language of document : ECLI:EU:F:2012:157

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

20 noiembrie 2012

Cauza F‑1/11

Zdenek Soukup

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Neînscrierea pe lista de rezervă – Evaluarea probei orale”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Soukup solicită, pe de o parte, anularea, în primul rând, a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/144/09 de a nu îl înscrie pe lista de rezervă a concursului, în al doilea rând, a deciziei aceleiași comisii de evaluare de a înscrie un alt candidat pe această listă și, în al treilea rând, a „tuturor operațiunilor pe care comisia de evaluare le‑a efectuat de la momentul la care au apărut neregulile denunțate” și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la plata unei despăgubiri de 25 000 de euro pentru repararea prejudiciului pretins suferit

Decizia: Respinge acțiunea. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisie.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Acte ale administrației – Prezumție de validitate – Contestație – Sarcina probei – Obligația de a prezenta indicii de natură să pună în discuție legalitatea actului

2.      Funcționari – Concurs – Principiul imparțialității comisiei de evaluare – Calitatea de cunoștință a unui membru al comisiei de evaluare cu un candidat (Statutul funcționarilor, art. 11a)

1.      Pe de o parte, un act administrativ se bucură de prezumția de legalitate și, pe de altă parte, sarcina probei revine, în principiu, celui care formulează o afirmație, astfel încât incumbă persoanei interesate obligația de a prezenta cel puțin indicii suficient de precise, de obiective și de concordante, de natură să susțină veracitatea sau probabilitatea faptelor invocate în sprijinul pretenției sale.

În consecință, în ceea ce privește un concurs, persoana interesată care nu a prezentat nici o probă, nici măcar o serie de indicii trebuie să accepte prezumția de legalitate recunoscută deciziilor adoptate de comisia de evaluare din cadrul unui concurs și nu poate solicita Tribunalului să examineze din proprie inițiativă actele de candidatură ale candidaților care au reușit la concurs pentru a verifica dacă unora dintre acești candidați li s‑a permis să participe la concurs în mod nelegal.

(a se vedea punctul 34)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 4 februarie 2010, Wiame/Comisia, F‑15/08, punctul 21

2.      Calitatea de cunoștință a unui membru al comisiei de evaluare din cadrul unui concursului cu un candidat nu este suficientă, ca atare, să demonstreze că respectivul membru are un interes personal, în sensul articolului 11a din statut, care ar putea în sine să îi repună în discuție imparțialitatea. Astfel, faptul că un membru al comisiei de evaluare din cadrul unui concurs îl cunoaște personal pe unul dintre candidați nu implică în mod necesar că acest membru va avea o prejudecată pozitivă în ceea ce privește prestația candidatului respectiv. Pe de altă parte, întrucât o probă orală, prin natura sa, nu poate fi anonimă, faptul că unul sau mai mulți candidați lucrează în aceeași instituție din care provin unul sau doi membri ai comisiei de evaluare nu reprezintă, per se, o împrejurare de natură să ofere comisiei de evaluare informații pe care aceasta nu este autorizată să le cunoască.

(a se vedea punctul 38)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 30 aprilie 2008, Dragoman/Comisia, F‑16/07, punctul 44