Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. november 20.

F‑10/11. sz. ügy

Dorina Maria Ghiba

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Belső versenyvizsga – A versenyvizsgán történő részvétel meg nem engedése – A részvételhez szükséges feltételek – A Bizottsághoz kapcsolódó szervezeti egységek fogalma”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. M. Ghiba a COM/INT/EU2/AST3. sz. versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítését kéri, amely azzal az indokkal utasította el pályázatát, hogy nem teljesített bizonyos, a versenyvizsgán való részvételhez szükséges, előírt feltételeket.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. A Tanács maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Versenyvizsga – Belső versenyvizsgák – Vizsgára bocsátási feltételek – A Bizottsághoz kapcsolódó szervezeti egység személyi állományához való tartozás – Valamely végrehajtó hivatal személyi állományához tartozó pályázó – Kizártság

(EK 308. cikk; 58/2003 tanácsi rendelet, (19) preambulumbekezdés, valamint 9. cikk, (1) és (5) bekezdés, 11. cikk, (6) bekezdés, és 18. cikk)

Az olyan végrehajtó hivatal, mint a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA), nem tekinthető a Bizottsághoz kapcsolódó szervezeti egységnek. Következésképpen a Bizottság belső versenyvizsgáján részt vevő pályázó az REA szerződéses alkalmazottjaként nem tekinthető a Bizottság vagy a hozzá kapcsolódó szervezeti egységek személyi állományához tartozónak.

A Bizottság szervezeti egységeinek létrehozására és felépítésének meghatározására vonatkozó jogköre ugyanis nem terjed ki a végrehajtó hivatalokra. Az uniós jogalkotó az EK 308. cikk alapján kétségtelenül felhatalmazza a Bizottságot az önálló jogi személyiséggel rendelkező végrehajtó hivatalok létrehozatalára. A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy az operatív bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát. A Bizottság biztosítja a saját szervezeti egységeinek működését és építi fel azokat, ezzel szemben a fent hivatkozott 9. cikk (5) bekezdése értelmében a végrehajtó hivatal szervezeti egységeinek a felépítéséről a végrehajtó hivatal operatív bizottsága dönt.

E tekintetben az 58/2003 rendelet (19) preambulumbekezdése egyértelműen különbséget tesz egyrészt a Bizottság szervezeti egységei, másrészt a végrehajtó hivatalok között. Később, a végrehajtó hivatal személyi állományát illetően az említett rendelet 11. cikkének (6) bekezdéséből kitűnik, hogy az igazgató az Európai Unió egyéb alkalmazottaira alkalmazandó szabályok alapján a végrehajtó hivatal alkalmazottai tekintetében a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság jogkörét gyakorolja. Végül e rendelet 18. cikkéből kitűnik, hogy a végrehajtó hivatal személyi állományát többek között ideiglenes alkalmazottak, továbbá a végrehajtó hivatal által felvett egyéb alkalmazottak alkotják.

(lásd a 34., 36–40., 43. és 44. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑439/08. sz., Agapiou Joséphidès kontra Bizottság és EACEA ügyben 2010. október 21‑én hozott ítéletének 35. és 43. pontja.