Language of document : ECLI:EU:F:2013:114

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

11 iulie 2013

Cauza F‑111/10

AN

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Drepturi și obligații ale funcționarului – Fapte din care se poate presupune existența unei posibile activități ilegale care aduce atingere intereselor Uniunii – Obligația funcționarului de a informa superiorul său ierarhic sau OLAF – Cerere de protecție în temeiul articolului 22a alineatul (3) din statut – Hărțuire morală”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care AN solicită, în esență, anularea deciziei Comisiei Europene privind respingerea cererii sale prin care urmărea să elimine anumite remarci cuprinse în două note care i‑au fost adresate de superiorii săi ierarhici, acordarea protecției vizate de articolul 22a alineatul (3) din Statutul Funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „statutul”) și deschiderea unei anchete administrative privind măsurile de constrângere la care a fost supusă. În plus, reclamanta solicită repararea prejudiciului pe care pretinde că l‑a suferit

Decizia:      Respinge acțiunea. AN suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul hotărârii

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Reclamație administrativă prealabilă – Noțiune – Calificare ce ține de aprecierea instanței

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2)]

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Reclamație administrativă prealabilă – Existența unui act care lezează – Obligația de a depune direct reclamația

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (1) și (2)]

3.      Funcționari – Drepturi și obligații – Libertatea de exprimare – Divulgare de fapte din care se poate presupune existența unei posibile activități ilegale sau a unei neîndepliniri grave a obligațiilor – Protecție împotriva cercetărilor disciplinare – Întindere

[Statutul funcționarilor, art. 22a alin. (3); Decizia 1999/396 a Comisiei, art. 2]

4.      Funcționari – Hărțuire morală – Noțiune – Observații negative adresate unui funcționar – Excludere – Condiții

(Statutul funcționarilor, art. 12a)

5.      Funcționari – Hărțuire morală – Noțiune – Zvonuri – Excludere

(Statutul funcționarilor, art. 12a)

1.      Calificarea juridică exactă a unei scrisori a unui funcționar drept „cerere” sau „reclamație” ține numai de aprecierea instanței, iar nu de voința părților sau a uneia dintre ele. În această privință, o scrisoare prin care un funcționar își manifestă voința de a contesta o decizie nu constituie o cerere, ci o reclamație în sensul articolului 90 alineatul (2) din statut.

(a se vedea punctul 62)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 30 aprilie 1998, Cordiale/Parlamentul European, T‑205/95, punctele 34 și 38

Tribunalul Funcției Publice: 15 februarie 2011, AH/Comisia, F‑76/09, punctul 38 și jurisprudența citată

2.      În prezența unei decizii adoptate de autoritatea împuternicită să facă numiri care constituie un act care lezează un funcționar, acesta, în cazul în care intenționează să solicite anularea, modificarea sau retragerea acestui act, nu trebuie să depună o cerere, în sensul articolului 90 alineatul (1) din statut, ci să utilizeze procedura reclamației, prevăzută la articolul 90 alineatul (2) din statut.

(a se vedea punctul 77)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 30 aprilie 2009, Aayhan și alții/Parlamentul European, F‑65/07, punctul 40

3.      Protecția prevăzută la articolul 22a alineatul (3) din statut care este vizată și la articolul 2 din Decizia 1999/396 privind condițiile și modalitățile de efectuare a anchetelor interne în materia combaterii fraudei, a corupției și a oricărei activități ilegale prejudiciabile intereselor Comunităților este acordată, fără nicio formalitate, funcționarilor care au oferit informații privind fapte din care se poate presupune existența unei posibile activități ilegale, și aceasta prin simplul fapt că au furnizat informațiile menționate.

Cu toate acestea, protecția menționată nu protejează funcționarul împotriva oricărei decizii care ar putea să îl lezeze, ci doar împotriva deciziilor legate de denunțurile efectuate de acesta.

(a se vedea punctele 86 și 90)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 24 februarie 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, punctul 139

4.      Observațiile negative adresate unui funcționar nu aduc totuși atingere personalității, demnității sau integrității sale dacă sunt formulate în termeni moderați și dacă din înscrisurile din dosar nu rezultă că acestea s‑ar baza pe acuzații abuzive și lipsite de orice legătură cu fapte obiective.

(a se vedea punctul 98)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Menghi/ENISA, citată anterior, punctul 110

5.      Un zvon, chiar dacă se dovedește întemeiat, nu poate fi considerat o probă a hărțuirii morale împotriva unui funcționar sau a existenței vreunui comportament reprobabil imputabil administrației.

(a se vedea punctul 100)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 8 iunie 1995, Allo/Comisia, T‑496/93, punctul 48